Coachen

Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële- of vakspecialisten, zijn in de regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan.

Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oostis nog op zoek naar coaches. Een voorwaarde is dat de coach ook lid is. Het doel van coaching is om het kredietrisico voor de kredietnemer en voor alle leden van Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oost zo klein mogelijk te houden. De coach is feitelijk de relatiebeheerder van en voor Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oost.

Coaching is in de eerste plaats een procesmatige “reflectieve” begeleiding. Aan de hand van periodieke gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig. Naast algemene management kwaliteiten, met specialisaties op een specifiek terrein en verstand van coachen, beschikt de coach over de volgende competenties:

1. vertrouwen en respect
2. goede communicatieve eigenschappen
3. goed inlevingsvermogen/empathie in de kredietnemer
4. creativiteit om oplossingen te vinden
5. planmatig kunnen werken
6. kritisch zijn in positieve zin
7. positieve instelling en enthousiasmeren
8. financieel inzicht

Bent u geïnteresseerd om coach te worden, vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig contact met u op.


Share our website