Krediet aanvragen

Voor ondernemers in Oost Nederland die financiering zoeken, is kredietverlening via reguliere banken niet altijd eenvoudig. Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oost maakt het voor MKB ondernemers uit Oost Nederland mogelijk om vanaf € 100.000,- financiering aan te trekken naast bankkrediet of andere financieringen voor financiering van hun vastgoed.

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken heeft met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • U heeft een MKB bedrijf met goed ondernemerschap
  • De financiering is bedoeld voor financiering met als onderpand vastgoed
  • U bent een ondernemer met een goed businessplan inclusief cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
  • Uw aanvraag bij de kredietunie bedraagt minimaal € 100.000,-- en maximaal € 1.000.000,– en is maximaal 60% van de taxatiewaarde
  • U bent gevestigd in of u heeft een binding met de regio Oost Nederland

Niet in aanmerking voor financiering komen: 

  • Verliesfinanciering
  • Levende have

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oost. Daartoe betaalt de kredietnemer een contributie van € 240,-- per jaar. 


Share our website