Over ons

Een kredietunie is een coöperatie van, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kredietunies zijn ofwel per bedrijfstak (sectoraal) ofwel geografisch (per regio of stad) georganiseerd. Zij lijken op de boerenkredietcoöperaties zoals die eind negentiende eeuw ontstonden. Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet. De coöperatie bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen.
Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.

Kredietgevende leden ontvangen een rentevergoeding voor het risico dat zij lopen. Zij zijn direct betrokken bij de vraag aan wie hun geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Zij treden bovendien op als sponsor en coach voor collega-ondernemers, de kredietnemers. Door de kredietnemers te adviseren, te steunen en te coachen, leveren de kredietgevers een bijdrage aan het succes van de ondernemer en vergroten zij de kans van slagen van zijn of haar onderneming. Tegelijkertijd verkleint dit het risico dat rente en aflossing niet op tijd betaald worden. Kredietaanvragen worden binnen een kort tijdsbestek afgehandeld door mensen die thuis zijn in de branche of regio. Als kredietvrager weet je dus snel waar je aan toe bent. Als er sprake is van een tekort aan zekerheden, dan kan door kredietunies een beroep gedaan worden op de Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB Regeling) van het Ministerie van Economische Zaken. De kredietanalyse, het kredietonderzoek en het kredietbeheer wordt extern getoetst en uitgevoerd. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn als lid, mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële- of vakspecialisten, zijn in de regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan.

Kredietunie MKB Bedrijfspanden Oost is nog op zoek naar coaches. Coach worden? Klik hier voor meer informatie.


Share our website