Abonnement

Losse nummers van Indies tijdschrift gaan vanaf 2020 in de boekwinkel € 5,– per stuk kosten. Athenaeum Boekhandel in Amsterdam houdt het tijdschrift in voorraad en het is vanaf eind april 2020 bij iedere (web)boekwinkel te bestellen.
Een jaarabonnement op Indies tijdschrift, met ingang van 2020, kost binnen Nederland € 10,– per stuk (waarbij u de porto dus uitspaart). Voor buitenlandse abonnementen worden wel verzendkosten berekend. 
U kunt zich abonneren via het contactformulier. Vergeet s.v.p. niet uw naam en volledige adres in te vullen.

Zolang de voorraad strekt
Mocht u het nulnummer niet kunnen afhalen op een van de verspreidingspunten: voor de portokosten van € 3,32 kunt u het toegestuurd krijgen (de verstrekte subsidie voorziet niet in deze service). U ontvangt dan twee stuks – de porto blijft toch gelijk, en dan kunt u er een weggeven! Het rekeningnummer van Stichting Indische Cultuur en Kritiek is NL72INGB0008331024. Vermeldt u s.v.p. uw naam en adresgegevens.
NB: het rekeningnummer van SIC&K is niet hetzelfde nummer waarop u het abonnementsgeld kunt overmaken; dat laatste ontvangt u eventueel op de factuur voor uw abonnement.