Auteurs

U vindt hier in alfabetische volgorde de namen en biografietjes van onze medewerkers.

Huib Akihary (1957) is architectuurhistoricus en gespecialiseerd in de geschiedenis van het Nederlandse koloniale bouwen in Indonesië. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, waaronder Architectuur en stedebouw in Indonesië 1870-1970 (1988/herzien 1990). De laatste jaren geeft hij regelmatig gastcolleges en workshops in Indonesië. Sinds begin maart 2020 is hij ook conservator van het Moluks Historisch Museum in Den Haag.
 
Anneke Brassinga (1948) is een gelauwerd dichteres, essayiste en vertaalster van het werk van o.m. Auden, Beckett,  Forster, Nabokov, Orwell en Wilde. Begin dit jaar verscheen haar dichtbundel Verborgen tuinen (De Bezige Bij).   

Thijs Brocades Zaalberg (1971) doceert contemporaine militaire geschiedenis aan het Instituut voor geschiedenis van de Universiteit Leiden en is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Hij coördineert met Bart Luttikhuis het programma ‘Comparing the Wars of Decolonization. Counter-Insurgency and Extreme Violence, 1945–1962’, onderdeel van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945–1950 van het KITLV, het NIMH en het NIOD.   

Dorrit van Dalen (1962) is antropologe en arabiste en werkzaam als vrijgevestigd onderzoeker en schrijver. Zij publiceerde o.a. de lovend ontvangen studie Arabische gom. De fascinerende biografie van een de meest exotische producten op aarde (2006) die dit najaar in een uitgebreide Engelse vertaling verschijnt bij Leiden University Press.   

Thomas von der Dunk (1961) is cultuurhistoricus en publicist. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan de vakgroep Europese geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, schrijft columns en artikelen voor o.a. de Volkskrant, De Kanttekening en Historisch Nieuwsblad en heeft een twintigtal boeken op zijn naam staan. In 2018 verscheen van zijn hand Zuid-Tirol is niet Italië! Een honderd jaar oud Europees grensgeval (Vantilt).

Esther van Gelder (1979) is cultuurhistoricus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de natuurlijke historie en wetenschappelijk erfgoed. Zij maakte tentoonstellingen voor Museum Boerhaave en Teylers Museum en is coördinator crowdsourcing bij het Huygens ING. Ze is medeoprichter en redacteur van het tijdschrift Wonderkamer en heeft verschillende boeken op haar naam staan, waarvan Dingen die ergens toe dienen (Verloren, 2018) het meest recente is.

Carl Haarnack (1963) is oprichter van Buku Bibliotheca Surinamica, een collectie van zeldzame boeken en prenten over Suriname. Hij publiceert regelmatig op zijn website bukubooks/wordpress.com over de geschiedenis van Suriname, koloniaal erfgoed en oude boeken. Doublures in de collectie – vaak zeldzame uitgaven – worden verkocht via antiqbook. com. Haarnack is meermaals als gastconservator of adviseur betrokken bij tentoonstellingen over de geschiedenis van  Suriname.    

Jonathan Holslag (1981) is docent internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel en staat aan het hoofd van het Brussels Institute of Contemporary China Studies. Hij bezet verschillende hoge adviesfuncties en publiceert in vooraanstaande media als The Guardian, de Financial Times, The Wall Street Journal en China Daily. Er staan meerdere boeken op zijn naam, waarvan De Nieuwe Zijderoute. China op het economische strijdpad (Horizon, 2020) het meest recente is.
 
Rick Honings (1984) is universitair docent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society. Zijn onderzoek richt zich vooral op de literatuur van de negentiende eeuw. In 2019 publiceerde hij met Lotte Jensen Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Prometheus). In datzelfde jaar ontving hij van NWO de Vidibeurs, bestemd voor het onderzoeksproject Voicing the Colony.

Siegfried Huigen (1959) doceert Nederlandse en ZuidAfrikaanse literatuur en cultuurgeschiedenis. Hij is verbonden aan de Universiteit van Wrocław in Polen en de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij publiceerde o.a. twee studies naar de koloniale geschiedenis van Zuid-Afrika — integraal te lezen bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl.org) — en werkt aan een boek over overdracht van vroegmoderne, wetenschappelijke kennis in Oud en Nieuw Oost Indiën van François Valentyn.   

Michiel van Kempen (1957) is schrijver, dichter en bijzonder hoogleraar West-Indische letteren. Hij stelde verschillende bloemlezing van Caraïbische literatuur samen, schreef o.a. een standaardwerk over de Geschiedenis van de Surinaamse literatuur (handelseditie 2003) en de biografie van Albert Helman, Rusteloos en overal (In de Knipscheer, 2016). Van Kempen is voorzitter van de werkgroep Caraïbische letteren en redacteur van Caraïbisch uitzicht, te vinden op werkgroepcaraibischeletteren.nl .

Herman Keppy (1960) is vrijgevestigd schrijver en journalist, en altijd op zoek naar het onverwachte perspectief ter aanvulling en correctie van zwart-witbeelden die heersen met betrekking tot de koloniale geschiedenis. Hij publiceerde over Molukkers in dienst van de Koninklijke Marine, de eerste Molukse artsen, en komt in november 2019 met zijn spektakelstuk over het Indisch en Indonesisch verzet tegen de nazi’s in WO II, zie ook hermankeppy.com.

John Klein Nagelvoort (1971) is assistent-conservator van Museum Bronbeek in Arnhem. Hij schreef al vele artikelen over militaire historie en publiceerde begin 2019 Toean Stammeshaus. Leven en werken in koloniaal Atjeh (LM Publishers). Voor Bronbeek stelde hij over Stammeshaus een tentoonstelling samen die te zien is van 17 oktober 2019 t/m 27 juli 2020. Momenteel werkt hij aan een boek over de Nisero-kwestie.

Matthijs Kuipers (1986) is als docent verbonden aan de afdeling Politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij is medecoördinator en -initiatiefnemer van de reeks seminars Spores of Empire.   

Veronika Kusumaryati (1980) is antropologe. Zij deed jarenlang onderzoek in West-Papoea en werkt momenteel aan Harvard University aan een boek over het gebied.   

Bart Luttikhuis (1985) is onderzoeker aan de Universiteit Leiden en het KITLV, gespecialiseerd in de laat-koloniale geschiedenis en de dekolonisatie van Indonesië. Sinds 1 juni is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden in het project ‘Violence strikes root: why vigilantism became central to Indonesian politics, 1943–1955’. Hij coördineert met Thijs Brocades Zaalberg het programma ‘Comparing the Wars of Decolonization. Counter-Insurgency and Extreme Violence, 1945-1962’, onderdeel van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945–1950 van het KITLV, het NIMH en het NIOD.   

Ad Maas (1970) is conservator van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tot zijn expertise behoren Nederlandse natuurkunde, wetenschap in de negentiende eeuw, geschiedenis van wetenschappelijke collecties en musea, en Albert Einstein. Hij is medeoprichter van het natuurwetenschappelijke tijdschrift Wonderkamer.

Ethan Mark (1965) is universitair hoofddocent aan het Instituut voor Regiostudies van de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in moderne Japanse geschiedenis, met het accent op het Japanse imperialisme en de sociaal-culturele geschiedenis van de jaren 1920-1940. In 2018 verscheen van zijn hand Japan’s Occupation of Java in the Second World War. A Transnational History (Bloomsbury).
 
Dik van der Meulen (1963) is neerlandicus, schrijver en biograaf. Hij beschreef tot op heden de levens van Edgar du Perron, Willem III (bekroond met de Libris Geschiedenisprijs) en Multatuli (bekroond met de AKO Literatuurprijs). Zijn meest recente publicatie is Dr. Hendrik Muller. Wereldreiziger voor het vaderland (1858-1941) (Querido, 2020). Momenteel werkt hij aan biografieën over prins Bernhard en Jac. P. Thijsse – over die laatste verscheen al een korte uitgave bij de KNNV.
 
Dodo Meijer (1992) studeerde af aan SciencesPo, Parijs, en is aldaar werkzaam als analist bij de Banque Publique d’Investissements. Zij eet al Indische gerechten sinds ze vast voedsel kreeg en groeide op in Den Haag, de ideale plek om haar smaak voor de Indische keuken te verfijnen – ze schroomt niet voor één maaltijd drie verschillende toko’s af te gaan, om per gerecht de beste variant te bemachtigen. In Parijs is ze vooral op haar eigen Indische kookkunst aangewezen, die zich in snel tempo ontwikkelt.
 
Pauline K.M. van Roosmalen is kunst- en architectuurhistoricus. Ze onderzoekt koloniale en postkoloniale architectuur en stedenbouw in Nederlands-Indië/Indonesië en adviseert en spreekt geregeld over uiteenlopende aspecten van dit erfgoed. Ze treedt regelmatig op als gastdocent aan de Technische Universiteit Delft en initieerde en coördineerde aan diezelfde universiteit een online repository voor gedrukte bronnen over koloniale architectuur. In opdracht van het KITLV in Leiden onderzoekt ze op dit moment het gebouwde koloniale verleden van Rotterdam.

Steven van Schuppen (1955)  is vrijgevestigd onderzoeker en publicist op het gebied van landschap, geschiedenis, mentaliteit en ruimtelijke ordening. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan en heeft zijn eigen webmagazines dubbelkrimp.nl en stevenvanschuppen.nl.   

Harm Stevens (1969) is historicus; zijn specialisme is de koloniale geschiedenis. Hij werkte bij Museum Bronbeek en het Legermuseum, en is sinds 2009 conservator 20e eeuw in het Rijksmuseum. Hij publiceerde meerdere boeken over koloniale geschiedenis, waarvan Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600 (Vantilt 2015, verschenen in het Nederlands, Engels en Indonesisch), geschreven naar aanleiding van een aantal objecten uit de museumcollectie, het meest recente is.

Anton Stolwijk (1979) maakt muziek en schrijft/schreef voor onder andere Hard gras en De Groene Amsterdammer. In 2016 debuteerde hij met het veelgeprezen Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis, in 2018 verscheen zijn tweede boek, Ons soort Amerika. Zie ook antonstolwijk.net 

Fenneke Sysling is universitair docent aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis, en is in het bijzonder geïnteresseerd in het menselijk lichaam, rassendenken en museumobjecten.

Frans Verhagen (1954) is journalist, gespecialiseerd in de Verenigde Staten. In 2017 verscheen zijn Geschiedenis van de Verenigde Staten (Boom), dit najaar verschijnt De Roosevelts. Vormgevers van de American Century (Omniboek). Verhagen is hoofdredacteur van meiguo.nl, een webmagazine over de VS.   

Jonathan Verwey (1987), historicus en hoofd Kenniscentrum van Museum Bronbeek, is bezig met een promotieonderzoek getiteld De 'ander' bezien door Nederlandse soldatenogen. Ras, seksualiteit, extreem geweld en Nederlandse militairen, 19451950. Eerder was hij betrokken bij de samenstelling van Soldaat in  Indonesië. Ooggetuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Prometheus 2015).   

Mei Li Vos (1970) is politica. Zij is fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer en maakte indruk met haar scherpe bijdrage aan de theaterreeks De Indië Monologen (2018/2019).   

Boudewijn Walraven (1947) is emeritus hoogleraar Koreastudies van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde onlangs Liefde, lust en verlangen in de Koreaanse shijo (uitgeverij West, 2018), een poëziebundel waarvan hij de keuze, de bezorging en de vertaling op zich nam.

Esther Wils (1964) deed vanaf haar schooljaren ervaring op met het maken van tijdschriften; zij begon bij de Pasarkrant van Stichting Tong Tong, werkte en werkt als criticus voor verschillende media (zie bijvoorbeeld athenaeum.nl), was redactiesecretaris en redacteur bij De Gids en medeoprichter en redacteur van De Nederlandse Boekengids. Met Siem Boon zette zij Indisch Anders op, de (web)krant van Stichting Tong Tong die ook regelmatig op papier is verschenen en het Indische boekenaanbod volgt, voor Bronbeek stelde zij inmiddels drie museumkranten samen als aanvulling op de tentoonstellingen. 

Patrick van IJzendoorn (1971) is sinds 2003 extreem productief en zeer veelzijdig werkzaam als correspondent voor de Volkskrant in het Verenigd Koninkrijk. Hij schrijft ook voor De Groene Amsterdammer en Historisch Nieuwsblad, en publiceerde in 2018 Koel Brittannië. De behoudende ziel van de Britten (Prometheus).