Colofon

De redactie van Indies tijdschrift wordt gevormd door Esther Wils (hoofdredacteur) en Herman Keppy.
Zij worden bijgestaan door een groep vaste medewerkers. De namen van de deskundigen die tot nu toe meewerkten vindt u onder Auteurs.
Het comité van aanbeveling bestaat uit de leden Adriaan van Dis, schrijver en documentairemaker, Petra Groen, militair historica bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Frans Leidelmeijer, vrijgevestigd kunsthistoricus, Gert Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, en David Van Reybrouck, schrijver.  
Indies tijdschrift is een uitgave van Uitgeverij West en werd tot najaar 2021 mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, met een subsidie uit de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Cultureel Erfgoed.
Voor de jaargang 2022 heeft stichting Sanegeest zich garant gesteld.
Tot ons grote genoegen hebben zich meer particuliere mecenassen aangemeld. In alfabetische volgorde zijn dat: mw. M. Brinkman-Hoeke, dhr. A. Emanuel, mw. P. Groen, dhr. F. Klijberg, dhr. G. Rozendaal, dhr. B. Sittrop en mw. W. de Vlieger-Moll.

Stichting Indische Cultuur & Kritiek is de initiatiefnemer van het project en zorgt voor de nodige fondsen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Esther Wils (voorzitter), Herman Keppy (secretaris) en Henk Mak van Dijk (penningmeester). Mocht u een schenking overwegen dan kunt u voor informatie terecht op de pagina Uw bijdrage.
Share our website