Over ons

(Post)koloniale geschiedenis en cultuur zijn overal; in romans, monologen, pamfletten, voorstellingen, films en tentoonstellingen, in al dan niet wetenschappelijk onderzoek en juridische gevechten. Maar het ontbreekt daarbij vaak aan begrip van de context, aan geheugen. De landelijke media laten het onderwerp grotendeels links liggen, of lopen achter de grootste monden aan. Ze zetten er journalisten op zonder voorkennis op dit gebied – er is sterk bezuinigd op specialisten, en op boeken- en cultuursupplementen in het algemeen. Dat leidt tot frustratie in kringen van mensen die er meer van afweten, vanwege beroeps- of ervaringsdeskundigheid. Indies tijdschrift biedt een podium aan de deskundigheid die wel degelijk bestaat, en de rijkdom van het aanbod die nu grotendeels wordt genegeerd. Het richt zich op alle geïnteresseerde en/of professioneel betrokken lezers. 
De naam van het tijdschrift, ‘Indies tijdschrift’, en zijn ondertitel, ‘krities en onafhankelik’, volgen de eigenwijze spelwijze van de grote Indische schrijver en criticus E. du Perron. In zijn geest wordt het blad gemaakt. Een behoorlijke ambitie, maar met de beste denkers op dit gebied in de gelederen moeten we een heel eind komen. 
‘Indies’ staat in dit geval bij uitbreiding ook voor de West, the Indies en les Indes: we rekenen de hele wereld tot ons terrein, en beperken ons ook niet tot de geschiedenis: kolonialisme is nooit verdwenen.

 
Share our website