In de bus I: LUP

Feestelijke gelegenheid, als er een catalogus met kakelverse boeken in de bus valt. Leiden University Press is een belangrijke uitgever om in de gaten te houden voor wie (post)koloniale geschiedenis bezighoudt. De najaarsaanbieding bevat een flink aantal veelbelovende uitgaven.
De catalogus opent met de vertaling van de Cambridge Companion to the Golden Age uit 2018, herzien en uitgebreid, gebonden, 448 pagina's, geïllustreerd - zie voor het omslag hierboven. In 'korte, heldere opstellen' worden de glorie- en de zwarte kanten van het tijdperk belicht door een internationaal team van experts.
Verder aangekondigd:


Deel drie in de serie Engelse vertalingen van de Japanse Senshi Sosho-reeks met historische documenten over de Japanse inval in Indië. Delen een en twee behandelen de verrichtingen van het leger en de marine, deel drie richt zich op de luchtmacht. Gebonden, 518 pagina's.


De redactie van Indische Letteren boog zich over een nieuw overzichtswerk en komt in oktober met De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. In 26 hoofdstukken wordt de canon opnieuw bekeken vanuit een 'postkoloniaal perspectief'. 'Terugkerende aandachtspunten zijn de representatie van de ongelijke koloniale machtsverhoudingen en de Europese strategieën waarmee de "ander" werd gemarginaliseerd'- het gaat hier om een 'zelfkritisch onderzoek naar hoe de Nederlandse letterkunde omgaat met het koloniale verleden'.
Gebonden, geïllustreerd, 554 bladzijden, met een omslag van Peter van Dongen waarop behalve Multatuli en Rob Nieuwenhuys (schrijver van de Oost-Indische spiegel) ook Dido Michielsen prijkt; blijkbaar behoort zij ook al tot de canon - wat haar verkoopcijfers wel rechtvaardigen.

Gert Oostindie
Eind van het jaar neemt Gert Oostindie afscheid als directeur van het KITLV. Verklaart dat zijn extreme productiviteit? In deze catalogus is hij sterk aanwezig.


In de drietalige uitgave Beelden van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 (omslag nog niet digitaal beschikbaar) worden propagandaposters, pamfletten en ander drukwek, foto's en mondelinge getuigenissen uit de collectie van het KITLV& de Universiteitsbibliotheek Leiden getoond en besproken. Oostindie en Anda Zara van de universiteit in Yogya leiden het verzamelwerk in van Masterstudenten Sander van der Horst, Linde Lammers en Melle van Maanen. Het boek - paperback, 150 pagina's, geïllustreerd - belegeidt een digitale tentoonstelling van vijftig objecten, t.z.t. waarschijnlijk te bekijken op de website van de bibliotheek. Hopelijk kan het Rijksmuseum voor de tentoonstelling Revolusi (voorjaar 2022) zijn voordeel doen met het speurwerk van de studenten.


Met Alex van Stipriaan redigeerde Oostindie de tweedelige uitgave Antilliaans erfgoed. Deel 1, Toen en nu, bespreekt 'hoe in het koloniale verleden werd aangekeken tegen de lokale culturen en hoe die zich langzamerhand emancipeerden', in deel 2, Nu en verder, 'staan vragen centraal over de uitdagingen waarvoor deze culturen zich vandaag gesteld zien'.

Ten slotte is ook het boek over de koloniale en slavernijgeschiedenis van Rotterdam - met een inleidend hoofdstuk en onder redactie van Oostindie - in het Engels vertaald onder de titel Colonialism and Slavery. An Altenative History of the Port City of Rotterdam, paperback, geïllustreerd, 200 bladzijden, in november te verschijnen (nog geen digitaal omslag beschikbaar). Zie hier de bespreking voor Indies tijdschrift door Liesbeth Rosen Jacobson.
Share our website