Willems over Robinson

'Een in Indië geboren Obama in het Hollandse polderlandschap,' zo kenschetst biograaf Wim Willems de schrijver en journalist Tjalie Robinson in een recent interview op Biografieportaal: 'Iemand die er geen enkele moeite mee had om uiteenlopende culturen aan elkaar te plakken. Hij kende zijn achterland in Indië en de literatuur over mestiezen in Zuid-Amerika. Daar ontleende hij zijn fiere zelfbewustzijn aan als man met een meervoudige identiteit. Maar de Hollandse goegemeente zag hem als een gerepatrieerde koloniaal of een halve Indonesiër. Er bestond in zijn tijd geen ruimte voor de culturele mengvorm.'
Willems wijdt ook interessante gedachten aan het genre van de biografie: 'In de levens van mensen krijgt de geschiedenis zijn beslag. Verhalen bieden lezers de mogelijkheid tot identificatie. Ze maken even deel uit van een historie die groter is dan alleen die van henzelf en is dat niet waar samenleven om gaat: het besef met anderen verbonden te zijn? Van oudsher vervullen ideologieën en religies die functie, maar een verhaal dat de lotgevallen van het individu in een groter verband plaatst heeft diezelfde werking.'
Zie hier het complete interview.

Foto: Tjalie Robinson, 1929, collectie Wim Willems
Share our website