Tijdschrift

Abonnement
Heeft u belangstelling voor ons tijdschrift? U kunt zich hier abonneren.
Van het lopende nummer ontvangt u twee exemplaren; wij hopen dat u met het cadeau-exemplaar nog een abonnee werft!
Nieuwe abonnees kunnen ook het nulnummer nog ontvangen tegen de portokosten van € 3,64; vermeldt u dat er s.v.p. bij als u zich opgeeft via de contactpagina.
Het nulnummer is ook gratis te downloaden op deze pagina.

Losse nummers
Aflevering 2020 #1 is vanaf 1 mei verkrijgbaar en bij elke (web)boekhandel te bestellen. Om de verspreiding van het tijdschrift te bevorderen, krijgt u twee exemplaren voor de prijs van een: € 5,-.
Het ISBN is 9789083009025.
Het nulnummer 2019 #0 is alleen voor nieuwe abonnees nog ontvangen, tegen de portokosten van € 3,64; vermeldt u dat er s.v.p. bij als u zich opgeeft via de contactpagina.
Het nulnummer is ook gratis te downloaden op deze pagina.