iBird


De problematiek van slechte binnen luchtkwaliteit is actueler dan ooit, ook in scholen. Uit onderzoek blijkt dat ongezonde lucht in klaslokalen zorgt voor concentratieproblemen en verminderde leerprestaties. Belangrijk dus, om te meten hoe het ervoor staat met de luchtkwaliteit in uw school.
 
Om die reden ontwikkelde iSense it de oplossing iBird: een vogelhuisje dat de luchtkwaliteit meet op scholen. Fijnstof, CO2, ozon, vluchtige organische chemische stoffen van bijvoorbeeld verf, meubels of schoonmaakmiddelen worden allemaal gemeten. Vlucht het vogeltje in het vogelhuisje? Dan is de luchtkwaliteit niet optimaal. Via een app, computer of zelf het digiboard kunnen leerkrachten de metingen realtime volgen, de rapportages raadplegen en protocol adviezen inzien. Zo kunt u direct ingrijpen wanneer de metingen afwijken, bijvoorbeeld door een raam of deur open te zetten voor enkele minuten. Dit heeft direct een grote positieve impact op de luchtkwaliteit.
 
iBird heeft bovendien een educatief aspect. Kinderen leren met de vogelhuisjes spelenderwijs over het belang van gezonde luchtkwaliteit en hoe ze het beste handelen bij minder goede luchtkwaliteit.
Share our website