Wat te doen bij autoschade?

Stap 1: Bij letselschade of flinke materiële schade: bel de politie en (eventueel) een ambulance. Maak eventueel foto’s op de plaats van het ongeval en markeer de plaats van de schadevoertuigen. Bij geringe materiële schade en als de betrokken partijen het met elkaar eens zijn over de toedracht hoeft de politie niet te worden ingeschakeld. Zorg er te allen tijde voor dat het schadeformulier door beide partijen juist en volledig is ingevuld en ondertekend.

Stap 2: Zijn er getuigen? Informeer naar hun naam en adres en schrijf dit op, of noteer het kenteken van de auto van de getuige als u de betreffende persoon niet heeft kunnen spreken. Als er namelijk verschillende lezingen zijn van een aanrijding, kunnen getuigen een beslissende stem hebben.

Stap 3: Kunt u niet meer verder rijden? Dan moet een sleepdienst ingeschakeld worden. Op uw groene kaart staat bijna altijd het telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering. De alarmcentrale zorgt ervoor dat een sleepbedrijf uw auto weghaalt. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Stap 4: Bent u casco-verzekerd: meld dan de schade bij uw eigen verzekeraar (zie A) Bent u niet casco verzekerd maar is er een schuldige tegenpartij? Meld de schade dan bij de verzekeraar van de tegenpartij of laat uw tussenpersoon dit verzorgen. In overige gevallen hoeft u geen melding aan de verzekeringsmaatschappij te doen; u dient zelf de kosten van het schadeherstel te betalen. De verwijzingen naar een verzekeraar in de onderstaande tekst zijn voor u niet van toepassing.

Neem gerust contact op als u schade of vragen heeft, wij kunnen uw schade professioneel herstellen!

(tekst en onderstaande tabel ontleend aan de website van FOCWA)
 
A Melding aan verzekeraar Meld de schade aan de tussenpersoon of verzekeraar. Als de verzekering via een assurantietussenpersoon is afgesloten, zal hij het hele schadetraject begeleiden.
Is de verzekering direct met de verzekeraar gesloten, dan moet er contact met de verzekeringsmaatschappij worden opgenomen.
B Expert Als de auto WA- en cascoverzekerd is, zorgt de eigen verzekeraar ervoor dat er een expert komt om de schade vast te stellen. Is de auto alleen WA verzekerd, dan zal de expert via de verzekeraar van de tegenpartij ingeschakeld worden.
C Keuze schadeherstelbedrijf De verzekeraar kan u een schadeherstelbedrijf aanbevelen. Zorg ervoor dat u naar een FOCWA-schadeherstelbedrijf gaat. Daar krijgt u altijd twee jaar garantie op het schadeherstel.
D Hoogte schade De expert van de verzekeringsmaatschappij maakt een afspraak met de schadehersteller en stelt de hoogte van de schade vast. In sommige situaties (bijv. waarborgfonds en aanrijding met dieren) bepaalt hij ook of de schade voor dekking in aanmerking komt. Alle FOCWA schadeherstelbedrijven berekenen het schadebedrag met hulp van een schadecalculatiesysteem.
E Bevestiging Na de expertise ontvangt u van de expert of de reparateur bericht over de hoogte van het schadebedrag. Nu kunt u uw schadeherstelbedrijf de opdracht tot herstel geven.
F Schade hersteld met garantie Zodra uw schade is hersteld krijgt u bericht van het schadeherstelbedrijf. Elk FOCWA schadeherstelbedrijf geeft twee jaar garantie, tenzij anders is afgesproken. Bij een FOCWA Eurogarantbedrijf krijgt u zelfs vier jaar garantie, tenzij anders is afgesproken.

Share our website