Over mij

Wie ben ik?

Ik ben Jeffrey van de Locht, vader van 2 kinderen en woonachtig in Wageningen (Gelderland). Ik ben Energetisch Therapeut.

Ik ben in 1972 geboren in Zuid-Limburg waar ik opgegroeid ben in een Westerse cultuur met sterke Oosterse invloeden. Zowel mijn vader als mijn moeder zijn vanuit Indonesië geëmigreerd en hebben Indonesisch, Chinees en Nederlands bloed. Het spirituele is voor mij een natuurlijk gegeven.


Motivatie

Op mijn 18de heb ik besloten om te gaan studeren aan de Universiteit van Wageningen. Tijdens mijn opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen die ik in 1998 succesvol heb afgerond, heb ik een opleiding tot Sportmasseur en Sportverzorger gedaan. Massage heeft altijd al mijn interesse gehad. In de loop der tijd kwam ik erachter dat er bij het masseren van personen op een ander niveau wat gebeurde dan alleen op het fysieke niveau. Ik begon (lichaams)energieën te voelen en bleek in staat ze over te dragen en/of te transformeren. Personen bleken er veel baat bij te hebben.

Voordat ik me volledig in het energetisch gebied ben gaan verdiepen, heb ik eerst een ander pad bewandeld. Ik heb jaren als technisch consultant in de informatisering gewerkt, maar in de loop der jaren voelde ik onrust en leegheid in me opkomen. Het was net alsof ik nog een taak te volbrengen had. Op een of andere manier moest ik een andere weg in slaan en dat gevoel liet me niet los. Ik heb vervolgens gehoor hieraan gegeven en het roer omgegooid. In 2005 ben ik begonnen met de HBO-opleiding Energetische Therapie aan Het Johan Borgman College (HJBC) te Utrecht (Tegenwoordig bekend onder de naam Instituut CAM).


Opleiding tot Energetisch Therapeut

Op het HJBC heb ik mijn heldervoelende gaven verder ontwikkeld en tevens het vak Energetisch Therapeut geleerd. Een breed scala aan vakken kwamen hierbij aan de orde. Niet alleen beroepsgerichte vakken zoals Praktijk en Theorie Energetisch Genezen, Gesprekstraining, etc., maar ook beroepsondersteunende vakken zoals, Filosofie, (Para)psychologie, Psychiatrie, Medische Basiskennis, Beroepsethiek, etc.


Aansluiting LVNT, RBCZ en SCAG

Om mijn professionaliteit en competenties verder te vergroten heb ik me aangesloten bij de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Deze beroepsvereniging faciliteert o.a. bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en ziet toe op de handhaving van de beroepscode en beroepsethiek. Hierdoor bent u als cliënt gewaarborgd van een therapeut die voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Tevens ben ik verbonden aan de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dat is een organisatie die therapeuten de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren.

Ten slotte heb ik me aangesloten bij de geschillencommissie 'Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen' (SCAG). Het is een onafhankelijke orgaan waarbij cliënten met een klacht over de therapeut terecht kunnen.


Waarborgen

Ter verkrijging van het lidmaatschap bij de beroepsvereniging heb ik de eed van Hippocrates (Griekse arts 400 v.Chr.) afgelegd, waarbij ik mezelf verplicht bepaalde beroepsregels te zullen handhaven.  Ik zal derhalve te allen tijde integer omgaan met informatie die mij tijdens het consult ter ore komt en de geheimhoudingsplicht heb ik hoog in het vaandel staan. Ook zorg ik ervoor dat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.

HeelThuis is gevisiteerd door AVAR, een onafhankelijk landelijk opererend bureau dat kwaliteitsvisitaties verricht in de zorgsector.  De praktijk is beoordeeld op o.a. bevoegdheid, hygiëne, dossier, administratie, praktijkvoering en -organisatie, kwaliteit, veiligheid, etc. Op alle punten is goed gescoord en een certificaat is hiervoor uitgereikt.