Bedrijven

HVS ASSURANTIE INTERMEDIAIR
 
Dienstenwijzer  Bedrijven.
 
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat Uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor genaamd: HVS Assurantie Intermediair. Hierna vindt u, kort en bondig onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten.
 
Wie zijn wij?
 
De naam van ons kantoor luidt volgens de inschrijving bij de KvK te Den Haag:
HVS ASSURANTIE INTERMEDIAIR
Schlegelstraat 162 (hoek Oudemansstraat)
2522 PS Den Haag.
 
Bereikbaarheid van ons kantoor op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, en via
Telefoon : 070-3804138
Fax           070-3840038
E-mail     :info@hvsverzekeringen.nl
Website   :www.hvsverzekeringen.nl
 
Ingeval van nood en buiten de kantoortijden zijn wij te bereiken via onze mobiele telefoonnummer 06-22223720
 
Wij bezoeken u graag op uw bedrijf. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u rekening houdende met uw agenda. Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons kantoor. Voor de openingstijden verwijzen wij U gaarne naar bovenstaande openingstijden. Bezoek op zaterdag alleen volgens afspraak vooraf.
 
Ons kantoor communiceert hoofdzakelijk in de Nederlandse taal zowel schriftelijk, telefonisch, per e-mail, dan wel via een persoonlijk gesprek.
Wij kunnen met personen van Surinaamse afkomst in het Surinaams gesprekken voeren, en met personen afkomstig uit India en Pakistaan in het Hindi .
 
Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is geregistreerd bij de:
KVK
AFM (de toezichthouder)
Kifid (klachten instituut)
 
Ons kantoor is als bemiddelaar en adviseur als vergunninghouder bij de AFM geregistreerd onder nummer 12003692. Ga naar www.afm.nl
 
Ons kantoor is ook aangesloten bij de klachten instituut Kifid onder nummer 300.001300.
Ga naar www.kifid.nl
 
 
Kamer van Koophandel                                                                                              
 
In het handelsregister van de kamer van koophandel staat ons kantoor ingeschreven als HVS Assurantie intermediair en HVS Reizen onder nummer 27111441 en wel sedert 01 februari 1985. Ga naar www.KVK.nl
 
Onze dienstverlening
 
Ons kantoor beschikt een vergunning van de AFM om te bemiddelen en te adviseren in de hierna volgende producten:
 
Alle schade verzekeringen voor particulieren en mkb bedrijven, zoals de goederen- inventarisverzekering, winkelgeld verzekering, aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen, bedrijfsautoverzekering, enzovoorts.
  
Ons advies : Adviesvrij
 
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting aan de aanbieders van financiele producten waarmee wij samenwerken, dus ons kantoor is vrij in het belang van U en uw bedrijf te bepalen bij welke aanbieder het financieel product zal worden ondergebracht, keuze vrijheid dus. Ons kantoor werkt samen met diverse aanbieders van financiele diensten. Uit deze aanbieders kiezen wij een product uit, welke goed past bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Tal van factoren bepalen de keuze van de aanbieder, zoals de voorwaarden, premie, uw eigen voorkeur, enzovoorts. Keuze aanbieder naar objectieve maatstaven.
 
Onze beloning
 
Bij veel schadeverzekeringen zit onze beloning (provisie) ingesloten in de door u te betalen premie. Echter met ingang van 01 -01-2013 wordt bij de wet verboden om bij bepaalde soorten verzekeringen, zoals de uitvaartkosten verzekering, inkomensverzekering, levensverzekeringen, hypotheken op provisie basis te werken. Mocht de bemiddeling voor dit soort producten / diensten door ons voor U verricht worden, dan verneemt u van ons terstond (dus vooraf) wat het U gaat kosten. Wij werken met redelijke tarieven en met vaste bedragen.
 
 
Onze beloning                                                                                                                 
 
Onze beloning houden wij laag door korte lijnen en effiënte werkprocessen .
 
Informatie verschaffing door u
 
Het is van essentieel belang dat u bij het aangaan van de verzekeringen / diensten  alle van belang zijnde informatie aan ons verstrekt, maar ook gedurende de looptijd alle wijzigingen welke invloed zou kunnen hebben op de door ons aan u geboden diensten, tijdig aan ons door te geven. Alleen dan zijn wij in staat u optimaal van dienst te zijn.
Ook is het zaak dat u de ontvangen polissen en andere documenten / informatie goed doorleest en eventuele onvolkomenheden tijdig aan ons meldt.
 
Elders lopende verzekeringen.
 
In het geval u als ondernemer bepaalde verzekeringen via een andere kanaal resp. adviseur heeft lopen is het toch raadzaam om ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij een complete beeldvorming over u en uw bedrijf hebben en mede daardoor aan u complete financiele oplossingen kunnen bieden zonder hiaten en of overlappingen .
 
Persoonsgegevens
 
Met de door u aan ons ter beschikking gestelde informatie wordt zeer zorgvuldig en discreet omgegaan. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens , inmiddels omgedoopt tot Autoriteit Persoonsgegevens. ( A .P )
 
Heeft u een klacht
 
Indien u een klacht heeft, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de directie van ons kantoor, waarna ons kantoor er alles aan zal doen om uw klacht snel te behandelen en waar nodig met u een oplossing te vinden.
Mocht u met de geboden oplossing niet tevreden zijn, dan kunt u tegen ons kantoor een klacht indienen bij de Kifid, voor adres en telefoonnummer verwijs ik u gaarne naar www.kifid.nl
 
Meerdere diensten
 
Ons kantoor biedt ook enkele deeldiensten aan. Dus heeft u vragen over bepaalde diensten, aarzel dan niet om ons te benaderen, wij zijn u graag van dienst.
 
HVS ASSURANTIE INTERMEDIAIR
Den Haag.
Tel: 070-3804138
Mob:06-22223720
Directie: Hr. S. Hira
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share our website