Lezingen & Filmvertoningen

  • Home
  • Lezingen & Filmvertoningen

Expo 85: de Haanstra's
Zondag 28 november 2021 tot en met 23 januari 2022


Matinees in Filmhuis Almelo

29 november - 14.00 uur -
Alleman (Film van Bert Haanstra) (toegang gratis, reserveren via www.hof88.nl)
30 november - 14.00 uur - Alleman (Film van Bert Haanstra) (toegang gratis, reserveren via www.hof88.nl) 

Lezingen rondom De Haanstra's

 12 december 2021 - 15.00 uur -  Lezing over De Haanstra’s door Peggie Breitbarth (Tuinzaal Theater Hof 88)
16 januari 2022 - 15.00 uur - Lezing over De Nieuwe Groep door Henk Lassche (Tuinzaal Theater Hof 88)
Entree € 5,-  (voor donateurs gratis) 

Opgave via info@kunsthalhof88.nl

Share our website