Parkmanagement

Parkmanagement

Pure Commercieel Vastgoed is in opdracht van de Coöperatie Plein Westermaat belast met het integrale beheer van de openbare ruimte, waarbij onderstaande taken tot het dienstenpakket behoren:

 • Beheer en onderhoud Groenvoorziening, zwerfvuil- en kauwgomverwijdering
 • Collectieve beveiliging inclusief alarmopvolging
 • Mobiliteit (verkeersregelscenario in samenwerking met de gemeente-RWS en de Regio Twente, inhuur verkeersregelaars en/of buspendeldienst voor eigen personeel)
 • Onderhoud terreinverlichting
 • Onderhoud bewegwijzering en bebording
 • Meerjarenonderhoud verhardingen en ondergrondse infra
 • Afhandeling van schades
 • In stand houden Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied (KVO-W) 
 • Onderhouden contacten met het Wijkcomité Wensink Zuid
 • Ondersteuning aan de Winkeliersvereniging Plein Westermaat
 • Administratie voor de Coöperatie Plein Westermaat

De algehele uitvoering en coördinatie  berust bij de bedrijvenparkmanager Petra van Werkhoven RVGME
van Pure Commercieel Vastgoed uit Hengelo

Pure Commercieel Vastgoed werkt samen met lokale dienstverleners waarin social return bij gunning een belangrijke  rol speelt.


Huisregels gebruik buitenruimte Plein Westermaat 

Om de uitstraling en winkelplezier in ons winkelgebied te borgen is het noodzakelijk om enkele huisregels op te stellen:
 • Het flyeren of tijdelijk plaatsen van reclamemateriaal is niet toegestaan
 • De parkeerplaatsen zijn voor onze klanten en niet bedoeld om te carpoolen
 • Het parkeren is alleen in de vakken toegestaan om de bereikbaarheid van hulpdiensten te borgen
 • Verkoopactiviteiten of evenementen  zijn alleen met schriftelijke toestemming van parkmanagement toegestaan
 • Voor de veiligheid van onze klanten wordt camerabeveiliging toegepast.

Contact

Petra van Werkhoven RVGME

E: petra@vanwerkhoven.com

Enschedesestraat 99, 7551 EK Hengelo


  

Share our website